English

תערוכות
שם התערוכה:"ציורים ועבודות על נייר"
הוצגה ב:המוזיאון הלאומי לאמנות מודרנית, מרכז ז'ורז' פומפידו, פריז, צרפת
אוצר:יונה פישר, אלפרד פקמאן (*)


ציורים

 
 
 

מאמרים

אוסף קופפרמן | קיבוץ לוחמי הגטאות | טלפון/פקס.
04-9933792/869
 | אימייל
teti-tu אתר זה נבנה והותאם אישית על ידי