English

תערוכות
שם התערוכה:בנוסף לצפוי
תאריך:אפריל 2012
הוצגה ב:משכן לאמנות עין חרוד
אוצר:גליה בראור, עירן דורפמן, נמרוד רייטמן (*)


ציורים

 
 
 
 
 
 
אוסף קופפרמן | קיבוץ לוחמי הגטאות | טלפון/פקס.
04-9933792/869
 | אימייל
teti-tu אתר זה נבנה והותאם אישית על ידי